Ardaco, a.s.
je producentom softvérových technológií pre bezpečnú mobilnú komunikáciu a administratívu elektronických a papierových dokumentov. Vďaka obchodným partnerom ju poznajú zákazníci vo viac ako 20 krajinách sveta.
 
Ardaco, a.s. premieňa svoje unikátne technológie do jedinečných riešení a služieb pre oblasť komunikácie a bezpečného spracovania informácií, osobnej identity a ochrany súkromia. Ľuďom a zákazníkom na celom svete prináša zásadné hodnoty podporujúce napĺňanie ich vízií a cieľov.
 
 

 
Certifikačná autorita CA Disig, a.s. vykonáva certifikačnú činnosť v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. Certifikačná autorita CA Disig poskytuje služby certifikačnej autority (registračné číslo NBÚ CA-409/2006.) a akreditovanej certifikačnej autority (registračné číslo NBÚ ACA-307/2007).
 
CA Disig poskytuje a spravuje certifikáty s verejnými kľúčmi podľa štandardu X.509 verzie 3 pre použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú bezpečnú komunikáciu medzi počítačovými systémami pripojenými na počítačovú sieť. Zároveň spoločnosť Disig, a.s. dodáva ZEP do Občianskych preukazov na Slovensku.