skrytý text

Naša spoločnosť Vám ponúka vydanie, dodanie, inštaláciu a využívanie zaručeného elektronického podpisu v praxi. Využitie ZEP-u v praxi so sebou prináša úsporu finančných prostriedkov, času a takisto aj zefektívnenie komunikácie s orgánmi verejnej moci. Elektronicky t.j. s použitím ZEP-u je možné komunikovať s portálom slovensko.sk, kde môžete vybavovať veci týkajúce sa všeobecnej agendy či už ako občan SR alebo aj ako podnikateľský subjekt ( živnostník/obchodná spoločnosť ), ďalej s portálom Finančnej správy SR a Colnej správy SR, s Katastrom nehnuteľností SR a so súdmi SR.

skrytý text

Gavalieri s.r.o. je mobilná registračná autorita poskytujúca svoje služby na celom území Slovenskej republiky. Sme externou registračnou autoritou pre verejnosť, ktorá dodáva kvalifikované certifikáty a prostriedky pre zaručený elektronický podpis ( ZEP – Zaručený elektronický podpis ) spolu s kompletnou inštaláciou software-u (QSign alebo Disig Desktop Signer), zaškolením a servisom. Bližšie informácie nájdete tu. 

skrytý text


 
Naučíme Vás ako spracovávať dokumenty elektronickou formou, ako používať Zaručený elektronický podpis ( ZEP ), Elektronický podpis ( EP ) a ako komunikovať s úradmi elektronicky.